Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Christer Olsson

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 71
Mobil: 0708-53 23 76
es.ro1556128847o@nos1556128847slo.r1556128847etsir1556128847hc1556128847