Vårt Erbjudande

Vi är ditt erfarna bollplank och din rådgivare inom revision, redovisning, skatt och bolagsrätt. Vi drivs av att hjälpa dig i snåriga frågor.

Vårt erbjudande är långsiktigt

Vi är rådgivare inom revision, redovisning, skatter och bolagsrätt. Vi vill utveckla varje kund maximalt och hjälpa dig på resan mot tillväxt. Det gör vi genom att föreslå rätt förbättringar och effektiviseringar. Vi ser alla kundförhållanden på flera års sikt.

Vi är rådgivare inom revision, redovisning, skatter och bolagsrätt. Vi vill utveckla varje kund maximalt och hjälpa dig på resan mot tillväxt.
Vi skapar en effektiv, lagstadgad revision med alla de kringtjänster du behöver.

Revision

Vi skapar en effektiv, lagstadgad revision med alla de kringtjänster du behöver. Givetvis använder vi de bästa digitala arbetsredskapen.

 • Granska årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning

 • Revisorsintyg

 • Rådgivning inom området

Vi skapar löpande de rapporter som behövs för att korrekt beskriva bolagets finansiella ställning.

Redovisning

Vi skapar löpande de rapporter som behövs för att korrekt beskriva bolagets finansiella ställning. Även här givetvis med de bästa digitala arbetsredskapen.

 • Årsbokslut

 • Delårsbokslut

 • Årsredovisning

 • Koncernredovisning

 • Rådgivning inom området

Vi sköter all planering inför beskattningen och utför alla erforderliga deklarationer.

Skatt

Vi sköter all planering inför beskattningen och utför alla erforderliga deklarationer. Vi har tillgång till expertis även inom specialiserade frågor.

 • Inkomstdeklaration

 • Företagsbeskattning

 • Personbeskattning

 • Konsultationer

 • Övriga ärenden hos Skatteverket

Vi hjälper dig med bolagsrättslig rådgivning.

Bolagsrätt

Vi hjälper dig med bolagsrättslig rådgivning. Det kan t ex gälla planering och genomförande av en bolagsetablering eller en nyemission, inlösning av aktier eller att fusionera bolag. Våra experter hjälper dig, skriver och förhandlar avtal.

 • Bolagsbildning

 • Köp av lagerbolag

 • Upprättande av avtal

 • Generationsskifte

 • Företagsöverlåtelse

 • Företagsvärdering

 • Fusion, emission m.m.

 • Övriga ärenden hos Bolagsverket

Vi har hanterat ett stort antal bolag och skattesituationer sedan starten 1988. Vi har byggt den byrå vi själva skulle vilja anlita.

Tobias Thorsson, Auktoriserad revisor/Partner, Önnheim & Olsson Revisionsbyrå

Länklista