Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Erika Öberg

Revisorsassistent
Föräldraledig
Telefon: 031-10 21 74
es.ro1556131390o@gre1556131390bo.ak1556131390ire1556131390