Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Erika Öberg

Revisorsassistent
Telefon: 031-10 21 74
es.ro1566721039o@gre1566721039bo.ak1566721039ire1566721039