Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Fredrik Ternesten

Revisorsassistent

031-10 21 75

es.ro1568571893o@net1568571893senre1568571893t.kir1568571893derf1568571893