Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Fredrik Ternesten

Revisorsassistent

031-10 21 75

es.ro1558249170o@net1558249170senre1558249170t.kir1558249170derf1558249170