Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Fredrik Ternesten

Revisorsassistent

031-10 21 75

es.ro1563411884o@net1563411884senre1563411884t.kir1563411884derf1563411884