Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Johan Kakko

Revisorsassistent
Telefon: 031-10 21 84
es.ro1566721047o@okk1566721047ak.na1566721047hoj1566721047