Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Johan Kakko

Revisorsassistent
Telefon: 031-10 21 84
es.ro1550339536o@okk1550339536ak.na1550339536hoj1550339536