Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Meit Christensen

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 82
es.ro1566697026o@nes1566697026netsi1566697026rhc.t1566697026iem1566697026