Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Meit Christensen

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 82
es.ro1561079784o@nes1561079784netsi1561079784rhc.t1561079784iem1561079784