Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Meit Christensen

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 82
es.ro1550338093o@nes1550338093netsi1550338093rhc.t1550338093iem1550338093