Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Meit Christensen

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 82
es.ro1556128854o@nes1556128854netsi1556128854rhc.t1556128854iem1556128854