Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Per Önnheim

Auktoriserad revisor

031-10 21 88

mobil 0709-725 725

es.ro1563410269o@mie1563410269hnno.1563410269rep1563410269