Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Peter Önnheim

Auktoriserad revisor
Telefon: 031-10 21 72
Mobil: 0705-720 723