Önnheim & Olsson Revisionsbyrå är en modern och klientfokuserad revisionsbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på revision jämte rådgivning inom redovisning, revision och skatter gentemot små och medelstora företag.

Våra tjänster

Vi erbjuder våra klienter följande tjänster.

Revision
– Granska årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning
– Revisorsintyg
– Ekonomisk rådgivning

Redovisning
– Årsbokslut
– Delårsbokslut
– Årsredovisning
– Koncernredovisning
– Ekonomisk rådgivning

Skatt
– Inkomstdeklaration
– Företagsbeskattning
– Personbeskattning
– Rådgivning
– Övriga ärenden hos Skatteverket

Bolagsrätt
– Bolagsbildning
– Köp av lagerbolag
– Upprättande av avtal
– Generationsskifte
– Företagsöverlåtelse
– Företagsvärdering
– Fusion, emission m.m.
– Övriga ärenden hos Bolagsverket